Pandorian 2 : Reborn Forum | Cengiz Han 2 PVP Server

Full Version: Pandorian 2 | Üçgüç [Kahramanlar Arenası] Nedir?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Merhaba,

Üçgüç; oyun içinde yüksek tecrübe kazanmanıza yarayan zindanların oyuncular tarafından adlandırılmış ismidir. Tam adı Kahramanlar Arenası olarak geçmektedir. Bu zindanlara Üçgüç Nişanı alarak girebilirsiniz. Günde maksimum 3 kez girme hakkınız vardır. Haftada ise toplam hakkınız 7'dir. Yani isterseniz her güne 1 kez veya 3 + 3 + 1 şeklinde de girişler sağlayabilirsiniz bu tamamen oyunculara kalmıştır. Zindanlar 3 bölümden oluşmaktadır, her bölümün sonunda BOSS kesimi gerçekleşir BOSS öldükten sonra Hazine Sandığı çıkar sandık kesildikten sonra sizlere büyük bir oranda tecrübe verir.