Pandorian 2 : Reborn Forum | Cengiz Han 2 PVP Server

Full Version: Pandorian 2 | Binek Üretimi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Merhaba,

Pandorianda binek üretmek için Başkentte bulunan Binek Üreticisi Ma Hazi'ye gitmemiz gerekmektedir.

Örneğin 2 T-REX'i seçiyoruz.

[Image: bir.jpg]ÜREMEYİ BAŞLAT butonuna tıklıyoruz.

Binek ÜRETİMİ yapabilmek için;

- 10 Gümüş Moğol Sikkenizin olması gerekmektedir.
- Bineklerinizin aynı cins olması gerekmektedir. (Dinazor ile atı birleştiremezsiniz.)
- Binekleriniz Üreyebilir cinte olması gerekmektedir.


Binek Üreticisi OOK genel olarak, Şehir Merkezlerinde Binek Malzemeleri Tüccarı ve Binek Eğitmeni’ne yakın bir bölgededir. Ayrıca, OOK’lar her Irk için Şehir Merkezlerinde farklı yerlerde konuşlanmışlardır.